Kas hea spetsialist on alati ka hea juht?

Tööjõu uuringu OSKA andmetel on juhtide osatähtsus tööelus on kasvanud. Eesti Juhtimisvaldkonna uuring (2021)  toob esile juhtide kvaliteedi olulisuse, sest  majandusliku mõõtme (kasum)  kõrvale on lisandunud sotsiaalne mõõde (sh inimestest hoolimine). Juhtimises on üha enam vaja arvestada sellega, et töö sisu ja vorm on muutunud ja see on viinud ka töötajate käitumise ja ootuste teisenemisele. […]

Loe edasi