Töökeskkonnaspetsialist ei pea enam käsu peale õppima !  01.jaanuaril 2019 muutus oluliselt töötervishoiu ja -ohutuse seadus (http://www.riigiteataja.ee ). Seadusloojate sõnul on enamik muudatusi administratiivsed, tööandja halduskoormust vähendavad. Koolitusmaastikku puudutab see, et enam ei pea kohtama töökeskkonna alastel koolitustel pahuraid inimesi – töökeskkonnaspetsialiste, kes trahvi saamise hirmus on käsu peale koolitusele tulnud. Alates 01.jaanuar 2019 ei pea töökeskkonnaspetsialistid enam läbima kohustuslikku töökeskkonna alast koolitust (8h täiendõpe).   Seaduseloojad ütlevad: „Seaduse tasandil ei sätestata töökeskkonnaspetsialistile pädevus- või koolitusnõudeid.…
jaanuar 20, 2019
Tööintervjuul toimub mõlemapoolne müük: müüvad tööandja ja kandidaat. Küsimus: „Milline on teie palgaootus?“ – see küsimus tekitab ärevust ka staažikamatele kandideerijatele. Igal juhul ei tasu siinkohal hakata ette lugema oma pere eelarvet ja kulusid. Tööandja maksab kinni töötaja töö panuse, mitte elustiili. Seetõttu rõhuta, miks on sinu oskused-teadmised just seda hinda väärt. Maini pigem kõrgemat tasu ootust kui madalamat. Nagunii läheb tingimiseks. Küsimus: „Miks Te eelmisest töökohast lahkusite?“  Sellel küsimusele vastates tasub jälgida, et sa…
detsember 29, 2018
Tööandjad ja töötajad on uut töötervishoiu ja -ohutuse seadust (TTOS) oodanud kaua. Hetkel kehtivas TTOS-is on nii tööandja kui ka töötaja poolt vaadates palju aegunud ja tööandjale asjatut halduskoormust seadvaid nõudeid. Olen ka ise teinud mõnda töökeskkonna alast dokumenti (paberit) ainult paberi enda pärast, tööinspektori rõõmuks. Selline olukord on ebamõistlik ja vastuolus TTOS-i tegeliku eesmärgiga – kaitsta töötajat. Tööohutuse alasel tegevusel ettevõttes on õige eesmärk – töötaja peab lahkuma õhtul töölt sama tervena, kui ta…
oktoober 23, 2018
Motivatsioonikiri on müügikiri. Sa müüd ideed, et Sinu palkamine on hea mõte ja oled valmis ja võimeline ettevõttele kasumit teenima. Müügis kehtib põhimõte, et enne müügipakkumise tegemist (=motivatsioonikirja kirjutamist) tehakse kindlaks kliendi (=tulevase tööandja) vajadused. Tööandja esitab tavaliselt oma vajadused ehk ootused uuele töötajale tööpakkumise kuulutuses (Kandidaadilt ootame…). See osa on motivatsioonikirja kirjutamisel tähtsaim osa, sest selles saad teada, mida sinult oodatakse. Kui loed tööandja ootused läbi ja analüüsid neid ja leiad et sul on…
september 28, 2018