Inimtüüpide tundmine DISC mudeli baasil  personalitöötajale

Suur rõõm on kutsuda kõiki inimestega töötavaid spetsialiste koolitusele, mis aitab teil olla veelgi parem professionaal- mõista kliente ja töötajaid paremini ning osata ka iseenda käitumisvalikuid paremini analüüsida.

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda inimestega töötavate erialade esindajatele tööks vajalikud baasteadmised ja -oskused määramaks inimtüüpe DISC mudeli baasil

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased  personalitöötajad, -juhid, koolitajad ja teiste valdkondade inimesed, kes vajavad oma töös inimtüüpide tundmise baasoskusi.

Koolituse sisu:  DISC testide eetika. Inimtüüpide liigitamise võimalused. DISC mudeli olemus. DISC kasutamise võimalused. Eneseanalüüs DISC mudeli baasil. Praktiline töö õppekeskkonnas.

Õpiväljundid.
Koolituse läbinud õppija:
• Teab DISC mudeli olemust
• Kasutab DISC mudelit inimtüüpide määratlemisel
• Analüüsib ennast DISC mudeli baasil

Koolituse maht on   9 ak/h

millest:

6 ak/h on auditoorne töö

2 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas

1 ak/h on kodune töö (individuaalne DISC profiil)

 

Ühe õppija koolituse maksumus  330 eurot + käibemaks. Kokku koos käibemaksuga 396 eurot

Koolitaja: Siim Schvede

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaartKoolituse hind

Registreerige koolitusele

    Koolituse õppekava asub siin: Õppekava DISC koolitus