Alustava täiskasvanute koolitaja koolitus

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi 5. taseme kompetentsid.

Sihtrühm: tulevased koolitajad, kes soovivad asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on saavutada Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B 2.1; B 2.2; B 2.3; B 2.6; B 2.6.

  1. Turundus ja müügitöö koolitaja töös
  2. Täiskasvanud õppija olemus ja eripära
  3. Täiskasvanute koolitamise põhiprintsiibid
  4. Õppeprotsessi läbiviimine
  5. Psühholoogiline heaolu ja tööstressiga toimetulek, läbipõlemise ennetamine. Kovisioon

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õppija:

  • Oskab ette valmistada ja läbi viia täiskasvanute koolitusprotsessi ning seda analüüsida.
  • Oskab koostada õppekava, mis vastaks seaduse nõuetele ja täiskasvanud õppija vajadustele, teadvustab ennast enesearengu subjektina ning reflekteerib oma kogemust.
  • Oskab kasutada IKT vahendeid õppeprotsessis ning koostada enda professionaalse tegevuse arenguportfooliot.
  • Soovi korral on õppija valmis taotlema koolitaja kutset.
  • Teab erinevaid müügi ja turunduse võimalusi koolitusvaldkonnas.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 168 ak/h, millest 88 ak/h on auditoorne õpe ja 80 ak/h on iseseisev praktiline töö

Koolituse õppekava: 4 alustava täiskasvanute koolitaja koolitus

Ühe õppija koolituse maksumus: 1150 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele