Arenguvestlus kui koostöövestlus

Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmised ja oskused tulemusliku arengu- või koostöövestluse kavandamiseks ja läbiviimiseks.  Õppija saavutab teadmised arenguvestluse olemusest ja korraldamisest ning oskab viia läbi tulemusliku vestluse motiveerival ja koostööle suunaval moel.

Sihtrühm: juhid, hetkel töötavad ja tulevased personalitöö valdkonna töötajad.

Koolituse sisu:

  • arenguvestluse olemus ja läbiviimine koostöövestlusena;
  • koostöövestluse eesmärk ja kasu erinevatele vestluse osapooltele ja organisatsioonile tervikuna;
  • eesmärgipärase koostöövestluse läbiviimise põhimõtted;
  • koostöövestlusel käsitletavate teemade järjekorra kavandamine;
  • koostöövestluste protsess: ettevalmistavad- ja järeltegevused;
  • suhtlemispsühholoogia koostöövestlustel, usaldusliku õhkkonna loomine ja aktiivse kuulamise põhimõtted;
  • töötajate motiveerimine ja efektiivne delegeerimine koostöövestlustel;
  • võimalikud probleemid ja nende käsitlemine koostöövestlustel;
  • süsteemse arengu (koostöö)vestluste protsessi kavandamine ja rakendamine organisatsioonis

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 8 ak/h

Ühe õppija koolituse maksumus: 187 eurot + km

Koolituse õppekavaArenguvestlus-koostöövestlus.docx

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Koolituse tagasiside

Kevad 2014 Tallinna Linnavalitsuse poolt tellitud koolitus “Koosolekute juhtimine ja korraldamine. Koolitaja: Ülle Mugu

Meeldis koolitaja esinemisstiil: sain häid nippe, mida ise kasutada. Hea diktsioon ja mõtteselgus. Sorav, tunda kohe, et praktik, oma ala asjatundja. Palju näiteid elust ja oma kogemustes, need ilmestasid väga hästi koolitust. Selge, arusaadav, lektor oli pädev oma valdkonnas. Selge, positiivne, argumenteeritud, sain vastused kõikidele küsimustele. Koolitus kulges lihtsamalt keerulisema poole. Meeldis, et kõik oli täpselt ajakavas ja et koolitus lõppes ühise grupitööga, kus sai teooriat katsetada. Koolitus oli kompaktne ja eesmärgipärane, lektorit huvitav kuulata ja sümpaatne vaadata (mis on ka oluline!). Meeldis sümpaatne ja asjalik koolitaja. Särav lektor, palju praktilisi näiteid. Koolitus oli huvitav, lektor oli väga kaasahaarav. Koolitus oleks võinud natukene rohkem avaliku sektori spetsiifikast lähtuda kuid üldiselt sain hea teoreetilise raamistiku ja palju häid nippe edaspidiseks