Arvutikoolitus – kolime veebi!

Koolituse eesmärk:  Õppija digipädevuse kasvu toetamine veebipõhiste
koostöövahendute kasutamise oskuse kaudu.

Sihtrühm: Kõik huvilised, kes vajavad
• veebis info jagamist (nt õppe-, reklaam- või tutvustav materjal, pildid, testid, küsimustikud, videod vm)
• kohtumiste, õppe ja konverentside korraldamist
Näiteks õpetajad, koolitajad, ettevõtjad, seltsid, seltsingud.

Õppe alustamise tingimused:

Arvuti kasutamise algteadmised. Arvuti ja interneti kasutamise võimalus.
Lauaarvuti puhul kõrvaklapid+mikrofon, kasuks tuleb ka enda veebikaamera. Sülearvutites on enamasti kaamera ja sisseehitatud mikrofon olemas. Suureks abiks on kaks ekraani, st lisakuvar teeb arvutitöö oluliselt mugavamaks.

Koolituse sisu:

Kontaktõppes:
Arvuti seadistamine (erinevatele kasutajatele eraldi kontode loomine).
OneDrive kasutamine, failide, kataloogide jagamine
Zoomi kasutus:
• konto loomine, installeerimine, seadistamine
• Zoomi tööriistade kasutamine
• veebikohtumiste (koosolekud, tunnid, loengud jne) korraldamine

E-õppes
Veebis jagatava infomaterjali tegemine
• tutvustus- või õppematerjalid (loomine, autorlus, ühistöö)
• testid, küsitlused (loomine, haldamine, linkimine, vastuste analüüs)
Lihtsa veebilehe (kodu- või teemalehe) tegemine
• lehtede ja alamlehtede loomine, kustutamine, peitmine ja nähtavaks tegemine
• lehele erinevate elementide (tekst, pilt, video, test, nupp jne) lisamine, muutmine, kustutamine
• veebilehe kujundamine (erinevate teemade kasutamise võimalused)
• autorlus
• veebilehe avaldamine
• vastutus veebilehe sisu eest
Zoomi kasutamine (kohtumise korraldamine ja läbiviimine)
Väljajuhatus. Kokkuvõte, tagasiside

Õpiväljundid.

Koolituse läbinud õppija:
• oskab luua lihtsat veebilehte rakendusega Google Sites
• oskab kasutada veebikohtumiste keskkonda Zoom

Koolitaja: Tiiu Aavik

Koolituse hind: 580.- + km

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, sellest 30 veebipõhises õppes ja 10
iseseisva töö tundi.

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

Õppijate tagasiside:

September 2020 õppija: Jäin koolitusega väga rahule. Juhendaja oli kannatlik ja väga hästi õpetas