Arvutikoolitus – turvaliselt pilves

Koolituse eesmärk:  Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkides on muuhulgas öeldud, et oluline on vähendada digitaalset lõhet erinevate sotsiaalsete gruppide vahel. Digioskuste kasv parandab e-riigi teenuste kättesaadavust ning suurendab inimeste konkurentsivõimet tööturul ja isikliku heaolu kasvatamist.

Sihtrühm: Kõik huvilised, kes vajavad Google Dive võimalusi igapäevaseks tööks ja koostööks (nt väikeettevõtjad, seltsid, seltsingud).

Õppe alustamise tingimused: Arvuti kasutamise algteadmised. Arvuti ja interneti kasutamise võimalus. Lauaarvuti puhul kõrvaklapid+mikrofon, kasuks tuleb ka enda veebikaamera. Sülearvutites on enamasti kaamera ja sisseehitatud mikrofon olemas. Suureks abiks on kaks ekraani, st lisakuvar teeb arvutitöö oluliselt mugavamaks.

Koolituse sisu: Google võimalused Vajadusel loome Google konto Google konto seadistamine. Kalender • sündmuste loomine haldamine, jagamine, meeldetuletused • erinevate kalendrite loomine, ühiskasutus. Drive rakenduses kausta ja faili haldus • loomine, teisaldamine, kopeerimine, ümbernimetamine, üles- ja allalaadimine, eemaldamine • dokumendi saatmine erinevates vormingutes • e-kirja manuste salvestamine Google Drive kausta • erinevate failide otsimine • sorteerimine. Drive rakenduses jagamine. Failidele juurdepääsu erinevad õigused, nende andmine, muutmine ja eemaldamine. Koostöö Dokumendi muutmine: • teineteisele jagatud dokumendi muutmine • muudatuste jälgimine, taastamine • õpetajalt grupile jagatud dokumendi ühine täiendamine Dokumendi kommenteerimine. Kommentaaride haldamine ja neile vastamine. Erinevate dokumentide (tekst, esitlus) • loomine, muutmine (redigeerimine, piltide ja tabelite lisamine) • erinevate õigustega jagamine.Arvutustabel (loomine, redigeerimine, valemite kasutamine, graafikule tegemine, erinevate õigustega jagamine. Küsitlusvorm (loomine, kujundamine,erinevad seaded, jagamine,vastuse analüüs).

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija: Oskab Google Dive keskkonnas

• luua ja kasutada erinevaid võimalusi (teksti dokument, arvutustabel, esitlus, küsitlusvorm ja kalender

• teha digitaalset koostööd

Koolitaja: Tiiu Aavik

Koolituse hind: 580.- + km

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, sellest 30 auditoorset ja 10 iseseisvat

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

Koolitusel õppijate tagasiside:

Ülle Õiglane. Turvaliselt pilves, aprill 2020
Koolitus meeldis mulle väga. Suurepärane intensiivne tempo. Koolitaja kannatlikud ja rahulikus. Individuaalõppe eeliseks -igale küsimusele kohe vastus, peatuda pikemalt teemadel mis mulle keerulisemad jne. Suurepärane õpivorm.
Koolitusel ei meeldinud mulle: koolitaja aeglane netiühendus. Õpikeskkond oli usalduslik, lugupidav ja väga meeldivalt tempokas.
Soovitan edaspidi teisiti teha: Veidi lühemad päevad. Arvutit on 8 tundi järjest palju.