Digiturunduse baasoskused müügitöötajale

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal baasteadmised ja -oskused töötamaks edukalt müügitööl

Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad või soovivad tööle asuda müügitööle. Kursus on väga sobilik ka väike ettevõtjatele

Koolituse sisu: Müügitöö ja digiturunduse alused. Digiturunduse plaan. Praktiline töö õppekeskkonnas- digiturunduse võimalused. Turunduse aluspõhimõtted. Müügipsühholoogia. Closing tehnikad. Toote esitlus. Loovad ja edukad müügipakkumiste koostamise võimalused
Müügitööks vajalikud õiguslikud alused. 

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

• oskab kasutada vähemalt kahte digiturunduse tööriista

• orienteerub digiturunduse aluspõhimõtetes ja oskab leida vajalikku infot

• tunneb müügipsühholoogia strateegiaid, sh closingu meetodeid

• oskab koostada kliendibaasi ja koostab ja vormistab edukaid müügikirju

• esitleb toodet lähtuvalt kliendikesksuse põhimõtetest

• tunneb digiturunduse juriidilisi aluspõhimõtteid

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist. 

Koolitaja:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 68 ak/h     millest: 40 ak/h on auditoorne töö 16 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas 12 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Koolituse hind: 830.- + km     Kokku koos käibemaksuga  996.-                     

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner.

Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart Registreerige koolitusele

    Koolituse õppekava asub siin: Digiturunduse baasoskused müügitöötajale