Klienditeenindaja koolitus

Koolituse eesmärk Õppijal on ülevaade klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest, arendada suhtlemisoskust ning kliendikaebuste ja probleemidega tegelemist ning arendada reaalseid töövõtteid, mis tagavad klienditeenindaja edukuse.

Sihtrühm: töötavad ja tulevased klienditeenindajad; müügivaldkonna töötajad.

Koolituse sisu:

 • dokumendihaldus müügitöös sh müügipakkumiste, maksedokumentide jm koostamine;
 • klienditeeninduse alused;
 • müügiprotsessi assisteerimine ja juhtimine;
 • müügipsühholoogia;
 • suhtlemisoskused klienditeenindaja töös;
 • turunduse alused;
 • ohutu töökeskkond – töötervishoiu nõuded;
 • õigusaktid müügiprotsessis (töötervishoid, tööõigus, tarbijakaitse);
 • erinevad lepingutüübid müügiassistendi töös (TLS, VÕS);
 • teenindusstandard;
 • toimetulek keeruliste klienditüüpidega, kliendikaebuste lahendamine.

Õpiväljundid:  Koolituse lõppedes õppija:

 • Oskab teha klienditeenindaja tööd vastavalt seadusandlusele, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale.
 • Teab klienditeenindaja töö olemust ja kujunemist.
 • Oskab vormistada enamlevinuid müügitöös kasutatavaid dokumente.
 • Teab müügipsühholoogia põhitõdesid ja oskab suhelda erinevate klienditüüpidega
 • Tunneb olulisemaid töötervishoiu ja –ohutuse nõudeid, mida peab teadma müügiassistendi töös.
 • Teab müügiprotsessi etappe ja nende kvaliteedi tagamise võimalusi.
 • Tunneb klienditeenindaja töös vajaminevaid seadusandluse nõudeid.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 72 ak/h (millest 48 ak/h auditoorne ja 24 ak/h iseseisev töö)

Koolituse õppekava: 7 klienditeenindaja õppekava.docx

Ühe õppija koolituse maksumus: 1150 eurot + km

Registreerige koolitusele