Müügispetsialisti intensiivkursus

Koolituse eesmärgiks on anda tugev teadmiste pagas nii hetkel töötavatele kui ka tulevastele mügivaldkonna töötajatele professionaalse müügitöötajana töötamiseks B2B sektoris ning toetada osaliselt Müügikorraldaja kutsestandardi tase 5 järgmise kompetentsi saavutamist: B.2.6.

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased B2B müügispetsialistid, müügiesindajad, müügiassistendid ja B2B müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele

Koolituse läbinud õppija:
Teab B2B müügitöö korraldamise põhialuseid.

Tunneb olulisemaid digiturunduse põhimõtteid.

Teab töölepinguseadusest ja kaubandusõigusest tulenevaid nõudeid organisatsioonidele ja töösuhetele.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 64 ak/h (millest 48 ak/h auditoorne ja 16 ak/h iseseisev töö)

Ühe õppija koolituse maksumus: 970 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaartR

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele