Personalispetsialist

Koolituse eesmärk:  Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning tutvustada meetmeid sisekommunikatsiooni parendamiseks ja töötajate motiveerimiseks. Personalispetsialisti koolituse läbinu saavutab tunnustatud Personalispetsialist kutsestandardi 5. taseme kompetentsid.

Sihtrühm:  hetkel töötavad ja tulevased personalitöö valdkonna töötajad, alustavad ettevõtjad.

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on saavutada personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused ning Personalispetsialisti kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.3., B.2.4., B.2.5., B.2.6., B.2.10.

B.2.1 Personalitöö korraldamine
B.2.2 Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni korraldamise toetamine
B.2.3 Töötajate motiveerimine ja tasustamine
B.2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus
B.2.6 Töötajate arendamine ja hindamine
B.2.9 Inimeste juhtimine

Koolitusel käsitleme ka muudatusi 01.01.2019 kehtima hakanud seadusandluses. TTOS ja isikuandmete kaitse seadus.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 56 ak/h, millest 48 ak/h on auditoorne õpe ja 8 ak/h on iseseisev praktiline töö

Ühe õppija koolituse maksumus: 650 eurot + km

Koolituse õppekava0 Personalispetsialist

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele