Personalitöö praktikum

Koolituse eesmärk on rakendada teoreetilised teadmised personalitöö valdkonnast praktikasse ning kasutada Personalispetsialisti kutsestandardi 5. tasemega saavutatud kompetentse.

Sihtrühm: töötavad ja tulevased personalitöö valdkonna töötajad, alustavad ettevõtjad.

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on rakendada teoreetilised teadmised praktikasse, saavutades Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .

B.2.1 Personalitöö korraldamine
B.2.2 Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni korraldamise toetamine
B.2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus
B.2.6 Töötajate arendamine ja hindamine

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õppija oskab koostada personalitöös enamlevinuid dokumente ja analüüsida nende sisu, vajalikkust ning seadusandluse nõuetele vastavust.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 24 ak/h

Ühe õppija koolituse maksumus: 311 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele