Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ning täiendada ja süstematiseerida personalitööga seonduvaid teadmisi. Lisaks tuuakse näiteid reaalsetest personalitöö situatsioonidest ning nende lahendustest, mille kohta saavad osalejad ka asjakohaste dokumentide näidised.

Sihtrühm: ettevõtte juhid, personalispetsialistid, raamatupidajad, juhiabid ja teised personalitööga tegelevad töötajad.

Koolituse sisu:

  • Personali arendamine. Koolitusprotsessi kujundamine.
  • Koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolituse pakkumiskutse, koolituse tulemuslikkuse hindamine, kompetentsimudel.
  • Motivatsioonitegurid töökeskkonnas. Töötervishoiu ja –ohutuse seaduse nõuded personalitöötajale. Psühholoogiline töökeskkond. Tööstress ja läbipõlemine – mis need on ja kuidas toime tulla? Positiivse psühholoogilise töökeskkonna loomine.
  • Töölepinguseadus. Töökorralduse reeglite, töölepingu ja ametijuhendi koostamine. Kutsekoda ja kutsesüsteem.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 16 ak/h

Ühe õppija koolituse maksumus: 240 eurot + km

Koolituse õppekava: 1 Personalitöö väljaõppe intensiivkursus.docx

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele