Koolituse eesmärk: on tõsta täiskasvanute koolitaja kompetentse kutseeksamiks valmistumisel

Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad.

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on saavutada Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 järgmised kompetentsid: B 2.1; B 2.2; B 2.3; B 2.5; B 2.6.T

Õppeprotsessi ettevalmistamine

Õppeprotsessi läbiviimine

Õppeprotsessi analüüs ja hindamine

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õppija:

  • Oskab ette valmistada ja läbi viia täiskasvanute koolitusprotsessi ning seda analüüsida.
  • Oskab koostada õppekava, mis vastaks seaduse nõuetele ja täiskasvanud õppija vajadustele, teadvustab ennast enesearengu subjektina ning reflekteerib oma kogemust.
  • Oskab koostada enda professionaalse tegevuse arenguportfooliot.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 24 ak/hK

Ühe õppija koolituse maksumus: 570 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele