Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Koolituse eesmärk:  õppijal on ülevaade töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast vajalikest seaduse nõuetest.

Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid.​

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Koolituse sisu

  1. Õppepäev: Töökeskkonna üldine korraldus. TTO seaduse muudatused.
  2. Õppepäev: Töölepinguseadusest tulenevad nõuded töösuhetele
  3. Õppepäev: Riskianalüüs

Koolitaja:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 24 ak/h

Koolituse õppekava:  Töökeskkonnavoliniku ja -nõukogu liikme töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Ühe õppija koolituse maksumus: 129 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele