Töökeskkonna spetsialistide täiendkoolitus 8 h

NB! Olemas ka e-õppena

Koolituse eesmärk anda ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse.

Koolituse sisu:

  1. Töökeskkonnaalase tegevuse korraldamine.
  2. Seadusemuudatused.
  3. Töötajate ohutusalane juhendamine, selleks vajalik dokumentatsioon.
  4. Töökeskkonna sisekontroll.
  5. Töötajate tervisekontroll. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine.
  6. UUS!  01.01.2019 kehtima hakkav TTOS – koolitusel käsitletakse juba seadusemuudatusi ja uusi nõudeid töökeskkonna korraldamisele.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 8 ak/h

Koolituse õppekava: Töökeskkond 8 h

Ühe õppija koolituse maksumus: 85 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele