Nüüd on võimalik läbida Eesti kõige soodsam töökeskkonna e-õpe meil:
Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete ja töökeskkonna spetsialistide väljaõppekoolitus 24 h E-ÕPE
Töökeskkonnaspetsialistide täiendõpe 8 h E-ÕPE

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt seaduses nõutule.

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Koolituse teemad:

 • Üldsätted:
  • Töökeskkonna mõiste;
  • Töökeskkonnas esinevad ohud;
  • Tööolme;
  • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused;
  • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine;
  • Õnnetusoht;
  • Tööandja ja töötaja vastutus;
  • Riiklik järelevalve.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus:
  • Riigi tasandil;
  • Ettevõtte tasandil;
  • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
  • Töötajate tervisekontroll.
 • Riskianalüüs:
  • Riskianalüüsi mõiste;
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele;
  • Riski hindamise meetodid;
  • Riskide ohjamise abinõud;
 • Töölepinguseadusest tulenevad nõuded.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi. Õpe toimub virtuaalkeskkonnas õppijale sobival ajal. Teadmiste kontroll toimub ka veebis ning seejärel väljastatakse tunnustatud tunnistus.

Täiendõppe maht on 8 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus (õppija kohta): 85 eurot + KM

Täiendõppe maksumus (õppija kohta): 45 eurot + KM

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele