et | en | ru

Koostöö

Personaliekspert OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Rohkem infot siin:   www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart


Kõik tööalased koolitused kvaliteetselt ja ühest koolist - Personaliekspert Koolitused erakoolist!

                                                    

Personaliekspert Koolitused erakoolina tegutseme kõikjal Eestis alates aastast 2010.
Kõik meie koolituskavad on tunnustatud Haridus- ja Teadusministeerimis ning töökeskkonna koolitusi pakkuva ettevõttena oleme registreeritud ka Sotsiaalministeeriumis. Personaliekspert OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner.

21.07.2015 on erakool Personaliekspert Koolitused  esitanud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) majandustegevusteate (nr. 141620)  järgmistes õppekavarühmades täienduskoolituse läbiviimiseks:

1. Töötervishoid ja -kaitse

Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete koolitus 24 h ja 8 h

Esmaabi 6 h ja 16 h

Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h e-õpe - õppekava

2. Õigus

Töölepinguseadus

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

3. Töökorraldus

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

4. Sekretäri ja kontoritöö

Sekretär-personalitöötaja

Koosolekute korraldamine ja protokollimine

5. Turundus ja reklaam

Müügiesindaja koolitus

Müügiassistendi koolitus

 8. Isikuteenindus

 
 9. Juhtimine ja haldus
 
 
 10. Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 

UUS! Personalibüroo

Rõõm on teatada, et oleme avanud personalitöö büroo. Ettevõtted, kelledel ei ole mõistlik oma püsikoosseisus hoida personalijuhti, saavad tellida nüüd personalitöö tippkompetentsi sisse vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

Rohkem infot siin: PERSONALIBÜROO