Arvutikoolitus algajatele

Koolituse eesmärk:  Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkides on muuhulgas öeldud, et oluline on vähendada digitaalset lõhet erinevate sotsiaalsete gruppide vahel. Digioskuste kasv parandab e-riigi teenuste kättesaadavust ning suurendab inimeste konkurentsivõimet tööturul ja isikliku heaolu kasvatamist.

Sihtrühm: kõik huvilised, kellel ei ole üldse või on väga vähene arvuti kasutamise oskus.

Koolituse sisu: Töö kataloogidega ja failidega (loomine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine jne). Interneti kasutamine, ohud ja turvalisus. Brauserid, veebilehed, info otsimine, autorlus. Paroolid, viirusetõrje. E-kiri ja Google teenused. E-kirja konto loomine, seadistamine, korrektse kirja kirjutamine, manuste lisamine, saatmine. Kontaktid. Google rakendused ja võimalused (kalender, teekonna leidmine jne). Tekstitöötlus (kirja suurus, stiil, rea vahe, värv, joondamine). Teksti lõikamine, kleepimine kopeerimine ja asendamine. Tekstile piltide, tabelite ja linkide lisamine. Dokumentide vormistamine. Tabelarvutus. Tabeli loomine, vormindamine. Andmete sorteerimine. Valemite kirjutamine. Diagrammide kasutamine. E-teenused. Autentimine (ID-kaart, digiallkiri, Mobiil ID, Smart ID). Sotisaalmeedia ohud ja võimalused (Facebook, Instagramm, Messenger, Skype).

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

• Loob ja haldab kaustu.

• Koostab tekstidokumendi ja arvutustabeli.

• Koostab ja saadab e-kirja, mille manuseks on dokument.

Koolitaja: Tiiu Aavik

Koolituse hind: 580.- + km

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, sellest 32 auditoorset ja 8 iseseisvat

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele