Arvutikoolitus algajatele

Koolituse eesmärk:  Toetada õppija digipädevuse kasvu ja hakkamasaamist ühiskonnaelus elementaarseimate digitoimingutega

Sihtrühm: kõik huvilised.

Koolituse sisu: Töö kataloogidega ja failidega (loomine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine jne). Interneti kasutamine, ohud ja turvalisus. Brauserid, veebilehed, info otsimine, autorlus. Paroolid, viirusetõrje. E-kiri ja Google teenused. E-kirja konto loomine, seadistamine, korrektse kirja kirjutamine, manuste lisamine, saatmine. Kontaktid. Google rakendused ja võimalused (kalender, teekonna leidmine jne). Tekstitöötlus (kirja suurus, stiil, rea vahe, värv, joondamine). Teksti lõikamine, kleepimine kopeerimine ja asendamine. Tekstile piltide, tabelite ja linkide lisamine. Dokumentide vormistamine. Tabelarvutus. Tabeli loomine, vormindamine. Andmete sorteerimine. Valemite kirjutamine. Diagrammide kasutamine. E-teenused. Autentimine (ID-kaart, digiallkiri, Mobiil ID, Smart ID). Sotisaalmeedia ohud ja võimalused (Facebook, Instagramm, Messenger, Skype).

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

• Loob ja haldab kaustu.

• Koostab tekstidokumendi ja arvutustabeli.

• Koostab ja saadab e-kirja, mille manuseks on dokument.

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Koolitaja: Tiiu Aavik

Koolituse hind: 580.- + km

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, sellest 30 auditoorset ja 10 ak/h iseseisvat tööd

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

  Koolituse õppekava saab lugeda siin: Arvutikoolitus algajatele – õppekava 2022

   

  Koolituse tagasiside

  Õppijate tagasiside:

  Õppija Liis (2020 september)      Koolitusel meeldis mulle:
  Personaalne lähenemine, mõnus, asjalik tempo, kõik küsimused said vastuse

  Minu tagasiside koolituse korraldajale (kirjavahetus, info kättesaadavus, suhtlemine)
  Väga kiirelt, professionaalselt ja vastavalt õppija vajadustele korraldatud.

  Anonüümsust palunud õppijad august-september 2020:

  10/11/2020 11:02:16 Meeldis Personaalne lähenemine, kõik küsimused said vastuse, tempo ja
  õppimine vastavalt õppijale, igakülgne arvutialane toetus kogu õppeaja vältel, samuti hirmude
  mahavõtmine ning moraalne tugi. Kõik meeldis. Personaalne lähenemine ja koolitaja särav,
  motiveeriv ning julgustav, abistav kohalolu igal hetkel. Väga hea koolitaja! Koolitusel Infovahetus
  toimus sujuvalt ja efektiivselt Ei ole midagi soovitada. Kõik oli parem veel, kui oskasin loota.
  10/11/2020 22:42:46 Mulle meeldis väga koolitaja, kes oli motiveeriv, võimeline kohanduma ning
  professionaalne. Õppetöö toimus Zoomis, see oli ok Koolituse korraldaja oli olemas ja kättesaadav