Klienditeenindaja baasoskused

Koolituse eesmärgiks  Koolituse tulemusena on õppijal baasoskused ja -teadmised, et töötada eduka klienditeenindajana.

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on klienditeenindaja tööst huvitatud isikud

Koolituse sisu:     Teenindaja roll. Teenindus olemus ja valdkonnad. Teenindaja eetika ja teeninduslikud kompetentsid. Teenindaja psühholoogiline heaolu. Eneserefleksiooni tööriistad klienditeeninduse toetajana.
Klienditeeninduse protsess. Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine. Probleemide lahendamine. Kontakti lõpetamine. Järelteenindus.
Tulevikuoskused: Keskkonnahoiu ja vastutustundliku ettevõtluse alased oskused, kestlikkusalased (GreenComp) pädevused . Jäätmeteta majandamine (zero waste).
Praktikum: Klienditeeninduse müügimudelid – kliendikeskne ja tootekeskne lähenemine. Kauba tutvustamine, ülesmüük ja lisamüük. Müügi sulgemise ehk closingu tehnikad.
Praktikum. Suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses: kliendi vajaduste välja selgitamine kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid. Kliendikontakti positiivne lõpetamine.
Praktikum. Kliendi pretentsioonide lahendamine vastavalt seadusele ja ettevõtte sisesele korrale. Kaubandusvaldkonna õigusaktide rakendamine.
Praktikum. Finantsteadmised klienditeenindaja töös: sularaha käitlemine, käibemaks, inventuurid jm. Kassatöö üldpõhimõtted.
Praktikum. Müügitehnikate rakendamine. Kliendisuhete loomine ja hoidmine. Turunduse klienditeeninduse seosed.   Iseseisvate tööde esitlus. Koolitajapoolne tagasisidestamine.

Koolituse läbinud õppija: 

● lähtub teenindades kliendikeskse teenindamise põhimõtetest
● oskab luua ja hoida kliendisuhteid;
● oskab arvutada käibemaksu ja tunneb sularaha käitlemise ning kassatöö põhimõtteid.
● lähtub oma töös tulevikuoskuste põhimõtetest (kestlikkusalaste pädevuste rakendamine, jäätmeteta majandamine).

Meil saab õppida nii klassis kui ka reaalajas veebikeskkonnas (zoom). Õppepäevad algavad kell 10.00 ja kestavad kella 16.30-ni. Vahepeal on sirutuspausid. 

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Koolitajad: Ülle Mugu

Annely Mängel

Koolituse maht:

102 ak/h
millest:
32 ak/h on auditoorne töö
40 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas
30 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Ühe õppija koolituse maksumus485 eurot + km. Kokku koos käibemaksuga 591,70  eurot.

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin

Registreerige koolitusele