Ülle Mugu
Täiskasvanute koolitaja 7 kutsetase.                                                                  müügitöö | personalitöö | eesti keel | koolitajate koolitus
Hariduskäik

2017 Tallinna Ülikool, magistrikraad andragoogikas. Magistritöö teema: Vähenenud töövõimega täiskasvanute kogemused õppimisest

2011 Tartu Ülikool, magistrikraad haridusteadustes. Magistritöö teema: Tartu linna õpetajate enesetõhususe, läbipõlemise ja taustategurite seosed. http://dspace.ut.ee/handle/10062/19266

2007 Mainori Kõrgkool, rakenduslik kõrgharidus personalijuhtimises ja rakenduspsühholoogias. Diplomitöö teema: Tööstressi ja läbipõlemise võrdlevanalüüs töölistel ja ametnikel.

2019 – täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse (kutsetunnistus nr. 152359)

Töökogemus
 • personalijuhina (20 aastat)
 • koolitajana (12 aastat)
 • müügijuhina (10 aastat)
 • töökeskkonna spetsialistina (20 aastat)
Ülle koolitusteemad
 • personalijuhtimine.
 • töösuhteid reguleeriv seadusandlus
 • töökeskkond ja -tervishoid
 • tööstress ja läbipõlemine
 • kliendikogemuse juhtimise disain
 • kovisiooni juhendamine
 • müügitöö
 • täiskasvanute koolitajate koolitus

Aastal 2013 – 2018 oli Ülle ka Äripäeva käsiraamatute kaasautor, koostades personalitöö ja töökeskkonna alase töö dokumendinäidiseid.

2021 Tartumaa Aasta Koolitaja eripreemia laureaat

Tagasiside

Koolituste tagasisidet saab lugeda siit.

Kevad 2014 Tööinspektsiooni poolt korraldatud koolitus “Töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtjate koolitus” . Koolitaja: Ülle Mugu

Tagasiside: koolitaja oli väga hea, loeng oli väga huvitav, ilmselgelt oli tegemist teemaga, millele tööandjad kõige vähem tähelepanu pööravad kuid tegelikult oli väga hariv ja vajalik loeng. Koolitus meeldis väga, sain palju uut ja huvitavat teada. Huvitav loeng üldharival teemal. Anti erinevaid soovitusi, kuidas ettevõttes toime tulla terviseedendusega ja tööstressiga.

Kevad 2014 Tallinna Linnavalitsuse poolt tellitud koolitus “Koosolekute juhtimine ja korraldamine. Koolitaja: Ülle Mugu

Tagasiside:  Meeldis koolitaja esinemisstiil: sain häid nippe, mida ise kasutada. Hea diktsioon ja mõtteselgus. Sorav, tunda kohe, et praktik, oma ala asjatundja. Palju näiteid elust ja oma kogemustes, need ilmestasid väga hästi koolitust. Selge, arusaadav, lektor oli pädev oma valdkonnas. Selge, positiivne, argumenteeritud, sain vastused kõikidele küsimustele. Koolitus kulges lihtsamalt keerulisema poole. Meeldis, et kõik oli täpselt ajakavas ja et koolitus lõppes ühise grupitööga, kus sai teooriat katsetada. Koolitus oli kompaktne ja eesmärgipärane, lektorit huvitav kuulata ja sümpaatne vaadata (mis on ka oluline!). Meeldis sümpaatne ja asjalik koolitaja. Särav lektor, palju praktilisi näiteid. Koolitus oli huvitav, lektor oli väga kaasahaarav. Koolitus oleks võinud natukene rohkem avaliku sektori spetsiifikast lähtuda kuid üldiselt sain hea teoreetilise raamistiku ja palju häid nippe edaspidiseks.

Töökeskkonna koolitus mai 2016,

Heikki Eskusson, kutseõpetaja.

Esmalt tänan veelkord toreda koolituspäeva eest! Vaatamata oma arvamusele, et tean palju sain hea kogemuse teie koolituse ülesehituse, läbiviimise ja kogemuste kohta. Elulised näited on need, mis selle teema huvitavaks ja põnevaks teevad ja kindlasti innustavad volinikke.

Anonüümsust sooviv õppija. Mai 2016

Tänan eilse väga selge ja ülevaatliku täiendkoolituse eest. Jäin väga rahule. Vanas ajast on meeles, et taolistel koolitustel käiakse vaid tunnistuse pärast. Ka Teie koolitusele tulin ainult tunnistuse järgi kuid endalegi üllatuseks sain hoopis meeldiva koolituse kogemuse ja päeva lõpuks unustasin tunnistuse hoopis ära.

Andres Adamson
fotograafia | vaimne tervis | jooga

Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise ülikooli kunstiõpetaja kutsega.

2020 – Täiskasvanute koolitaja 5 taseme kutse

Andrese fotoloomingut on esitatud näitustel Eestis, Lätis ja Leedus.

Teinud graafilist disaini, raamatukujundusi ja fototöid meedia- ja
muudele ettevõtetele, eraisikutele, üritustele ja etendustele.

Töid on erakollektsioonides Eestis, Soomes, Rootsis, Itaalias,
Saksamaal, Venemaal, USAs.

Õpetab fotograafiat Pärnu Kunstikoolis ja koolitusettevõttes
Personaliekspert.

Tagasiside

Anonüümsust palunud õppijad Andres Adamsoni fotokoolitustelt 2017 – 2018

Koolitaja Andres oli täitsa pro. Meeldis professionaalsus, asjalikkus ja individuaalne lähenemine. Enne koolitus ma arvasin, et tean fotograafiast üsna palju ja teen ilusaid pilte. Koolitusel sain teada, et palju on veel avastada ja olen juba üsna lähedal ilusatele piltidele. Meeldis see, et lisaks fotograafia alastele teadmistele sain põhjaliku ülevaate ka  foto kompositsioonist.

Koolitus “Väärtustades vaimset tervist”  2018

Koolitaja Andres oli täiskasvanud õppijat toetav ning arvestav. Tugev rõhuasetus oli praktilistel ülesannetel – nende üle on küll hea meel. Õpetaja julgustas neid ülesandeid ka edaspidi praktiseerima. Aitähh suurepärase koolituse eest!

Õppija Ülle. Fotokoolitus 2017

Koolitaja Andres oli väga toetav ja arvestav, innustades ka õppijaid püüdlema parima tulemuse poole. Hea, et võin ka peale koolituse lõppu koolitaja Andrese poole pöörduda ja head nõu saada.

Signe Leht

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1987.a  logopeedi ja eripedagoogina.

2023 Aasta Õpetaja 

2023 Parim koolitaja

Töökogemus: Logopeedina 15 aastat, eripedagoogina rohkem kui 20 aastat, koostanud riiklikke õppematerjale erivajadustega õpilastele.   Esinenud eripedagoogika valdkonda puudutavate ettekannetega hariduskonverentsidel Eestis ja Leedus.                                                                       Aastatel 2014 -2019 omanud eripedagoogi 8.kutsetaset.                                                                              Eesti Eripedagoogide Liidu liige.

“Ma pole kunagi kohanud nii väheste teadmistega inimest, et ma poleks temalt midagi õppida saanud” (Galileo Galilei)

Tiiu Aavik
Arvutikoolitus, täiskasvanute koolitaja 6 kutsetase
 
Hariduskäik

Täiskasvanute koolitaja 6 kutsetase.     Lõpetanud Sisekaisteakadeemia haldusjuristi eriala (2010).   Läänemaa aasta õppija 2019

Töökogemus
Arvutitega on sõbralikes suhetes rohkem kui 20 aastat.
Talle meeldib õppida ja koolitada.
 
Tiiu koolitusteemaks on arvutikoolitused. 

Tagasiside:

Õppija Ülle, koolitus 2020
Koolitaja Tiiu oli väga hea ning hooliv. Tal jätkub tähelepanu kõigile ning selgitab rahulikult enda teemat. Temaga koos õppida on lausa rõõm!

Ülle Õiglane. Turvaliselt pilves, aprill 2020
Koolitus meeldis mulle väga. Suurepärane intensiivne tempo. Koolitaja kannatlikud ja rahulikus. Individuaalõppe eeliseks -igale küsimusele kohe vastus, peatuda pikemalt teemadel mis mulle keerulisemad jne. Suurepärane õpivorm.
Koolitusel ei meeldinud mulle: koolitaja aeglane netiühendus. Õpikeskkond oli usalduslik, lugupidav ja väga meeldivalt tempokas.
Soovitan edaspidi teisiti teha: Veidi lühemad päevad. Arvutit on 8 tundi järjest palju.