Ülle Mugu
müügitöö | personalitöö | töökeskkond | koolitajate koolitus
Hariduskäik

2017 Tallinna Ülikool, magistrikraad andragoogikas. Magistritöö teema: Vähenenud töövõimega täiskasvanute kogemused õppimisest

2011 Tartu Ülikool, magistrikraad haridusteadustes. Magistritöö teema: Tartu linna õpetajate enesetõhususe, läbipõlemise ja taustategurite seosed. http://dspace.ut.ee/handle/10062/19266

2007 Mainori Kõrgkool, rakenduslik kõrgharidus personalijuhtimises ja rakenduspsühholoogias. Diplomitöö teema: Tööstressi ja läbipõlemise võrdlevanalüüs töölistel ja ametnikel.

2014 – täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse (kutsetunnistus nr. 095622)

Töökogemus
 • personalijuhina (18 aastat)
 • büroojuhina (6 aastat)
 • müügijuhina (14 aastat)
 • töökeskkonna spetsialistina (20 aastat)
 • koolitajana (7 aastat)
Ülle koolitusteemad
 • personalijuhtimine
 • täiskasvanute koolitaja koolitus
 • töösuhteid reguleeriv seadusandlus
 • töökeskkond ja -tervishoid
 • tööstress ja läbipõlemine
 • klienditeenindus
 • sekretäri- ja bürootöö
 • müügitöö
 • täiskasvanute koolitajate koolitus

Aastal 2014-2018 oli Ülle ka Äripäeva käsiraamatute kaasautor, koostades personalitöö ja töökeskkonna alase töö dokumendinäidiseid.

Tagasiside

Kevad 2014 Tööinspektsiooni poolt korraldatud koolitus “Töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtjate koolitus” . Koolitaja: Ülle Mugu

Tagasiside: koolitaja oli väga hea, loeng oli väga huvitav, ilmselgelt oli tegemist teemaga, millele tööandjad kõige vähem tähelepanu pööravad kuid tegelikult oli väga hariv ja vajalik loeng. Koolitus meeldis väga, sain palju uut ja huvitavat teada. Huvitav loeng üldharival teemal. Anti erinevaid soovitusi, kuidas ettevõttes toime tulla terviseedendusega ja tööstressiga.

Kevad 2014 Tallinna Linnavalitsuse poolt tellitud koolitus “Koosolekute juhtimine ja korraldamine. Koolitaja: Ülle Mugu

Tagasiside:  Meeldis koolitaja esinemisstiil: sain häid nippe, mida ise kasutada. Hea diktsioon ja mõtteselgus. Sorav, tunda kohe, et praktik, oma ala asjatundja. Palju näiteid elust ja oma kogemustes, need ilmestasid väga hästi koolitust. Selge, arusaadav, lektor oli pädev oma valdkonnas. Selge, positiivne, argumenteeritud, sain vastused kõikidele küsimustele. Koolitus kulges lihtsamalt keerulisema poole. Meeldis, et kõik oli täpselt ajakavas ja et koolitus lõppes ühise grupitööga, kus sai teooriat katsetada. Koolitus oli kompaktne ja eesmärgipärane, lektorit huvitav kuulata ja sümpaatne vaadata (mis on ka oluline!). Meeldis sümpaatne ja asjalik koolitaja. Särav lektor, palju praktilisi näiteid. Koolitus oli huvitav, lektor oli väga kaasahaarav. Koolitus oleks võinud natukene rohkem avaliku sektori spetsiifikast lähtuda kuid üldiselt sain hea teoreetilise raamistiku ja palju häid nippe edaspidiseks.

Töökeskkonna koolitus mai 2016,

Heikki Eskusson, kutseõpetaja.

Esmalt tänan veelkord toreda koolituspäeva eest! Vaatamata oma arvamusele, et tean palju sain hea kogemuse teie koolituse ülesehituse, läbiviimise ja kogemuste kohta. Elulised näited on need, mis selle teema huvitavaks ja põnevaks teevad ja kindlasti innustavad volinikke.

Anonüümsust sooviv õppija. Mai 2016

Tänan eilse väga selge ja ülevaatliku täiendkoolituse eest. Jäin väga rahule. Vanas ajast on meeles, et taolistel koolitustel käiakse vaid tunnistuse pärast. Ka Teie koolitusele tulin ainult tunnistuse järgi kuid endalegi üllatuseks sain hoopis meeldiva koolituse kogemuse ja päeva lõpuks unustasin tunnistuse hoopis ära.

Õppija Tartu õpperühm 2018

Koolitus oli äge!