Esmased baasteadmised ja -oskused alustavale koolitajale

Suur rõõm on kutsuda sellele koolitusele  koolitajaid. Koolitus on väga heaks toeks kutseeksamiks valmistumisel. Täiskasvanute koolitaja kutset annab välja täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon  ANDRAS, rohkem infot siin.

Vastastikuse sobivuse korral on lõpetajatel võimalus hakata meie koostööpartneritena tööle.   Lisaboonusena pakume ka individuaalse mentorluse ja praktika võimalust. 

Koolitusel kasutame tõenduspõhist lähenemist kombineerituna  näidetega igapäevasest praktikast. Kõik õppijad saavad individuaalse tagasiside õpingutele ning koostavad enda professionaalse arengu plaani.

Meil on pigem väikesed õpperühmad ning igal õppijal on võimalik saada individuaalset tuge ja nõustamist. Õpiteekonna juhtkoolitajaks on  andragoog ja 7.kutsetasemega täiskasvanute koolitaja Ülle Mugu, kelle tagasisidet on võimalik lugeda siit. Lisaks on koolitusel kaasatud ka kaaskoolitajatena haridusvaldkonna tippspetsialistid.

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on anda baasteadmised ja -oskused koolitaja tööks ja koolitaja kutse taotlemiseks.

Sihtrühm:  Koolituse sihtgrupiks on koolitajateed alustavad või vähe tegutsenud koolitajad

Koolituse sisu: Koolituse koostamise aluseks on võetud Täiskasvanute koolitaja tase 5 kutsestandardis kirjeldatud  kompetentsid:
B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine, B.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine, B.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine, B.2.5 Professionaalne enesearendamine. Koolitusel on jäetud palju võimalusi praktilisteks ülesanneteks ja koolitaja kogemuse saamiseks. See võimaldab alustaval koolitajal saada enesekindlust ja samas refleksioonivõimalust enda poolt valitud rollist. 

Täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid. Andragoogika olemus.  Täiskasvanuõpet reguleeriv seadusandlus. Täiskasvanute koolitaja tööks vajalikud õigusaktide üldine ülevaade. Kutsekoda ja kutsestandard. Eetika koolitaja töös. Õppeprotsessi ettevalmistamine . Õpperühma õpivajaduste väljaselgitamine. Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.  Koolituse sisu ettevalmistamine. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine. Autoriõigused. Tagasiside andmine ja saamine. Õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppeprotsessi läbiviimine. Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel. Õppekeskkonna kujundamine.  Keerukad olukorrad koolitustel ja toimetulek nendega. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.  Eneserefleksiooni olemus, eesmärk ja tööriistad. Koolitusprotsessi juhtimine organisatsioonides. Läbirääkimised tellijaga. Müük ja turundus koolitusvaldkonnas. Koolitaja isikubränd.  Digivahendid õppeprotsessis. Portfoolio ja õppematerjalide loomine veebis.

Õpiväljundid.   Koolituse läbinud õppija:

• Kujundab täiskasvanute koolitajana koolitusel keskkonna, mis toetab täiskasvanute õppimist
• Kasutab koolitajana oskuslikult digivahendeid
• Reflekteerib enda kogemust
• Teab erinevaid müügi ja turunduse võimalusi koolitaja töös.

Koolituse toimumise ajad leiad meie koolituskalendrist.

Koolitajad: Signe Leht,   Ülle Mugu

Koolituse maht: 100 ak/h   millest:
40 ak/h on auditoorne töö
40 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas
20 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Ühe õppija koolituse maksumus: 900  eurot + km.  Kokku koos käibemaksuga hind:  1098  eurot

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin

Registreerige koolitusele