A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

Курс эстонского языка для подготовки к экзамену уровня А2 

ОНЛАЙН- КУРСЫ

Haridus- ja Teadusiministeeriumi tegevusloa  registreerimisnumber: 1.1-3/24/48

Почему курсы в Personaliekspert – хороший выбор?
Двадцатилетний опыт работы, высокий уровень образования педагогического состава и преданность своему делу – это те качества, которыми мы по-настоящему гордимся. Вы можете посещать занятия аудиторно в Тарту, Таллинне или Пярну, а через виртуальную среду наши курсы доступны по всей Эстонии!
• Ежедневно прикладываем все усилия, чтобы создать наиболее гармоничные условия для проведения курсов и максимально поддержать взрослых учеников.
• В учебной работе используем только научно обоснованные методы, подкрепляя их практическими заданиями.
• Для нас огромное значение имеет высокое качество курсов, поэтому к сотрудничеству мы приглашаем, прежде всего, преподавателей, получивших свидетельство о квалификации в сфере обучения взрослых.
• Наши выпускники – потрясающие и успешные менеджеры по продажам, специалисты по работе с персоналом, преподаватели для взрослых, фотографы. Также у нас можно изучать языки, прежде всего – эстонский. И вы находитесь в правильном месте, если только собираетесь войти в дверь, ведущую в чудесный мир эстонского языка. Мы уверены в том, что в изучении языков нет ничего неважного. Но все же особенное значение имеет база. Если хотите – фундамент, от которого зависит крепость всей конструкции. Окончив наши курсы эстонского языка, вы никогда не усомнитесь в прочности обретенного фундамента!
Благодаря интернету, вы сможете учиться даже не выходя из дома! Уроки в Zoom невероятно популярны среди наших учеников.
Personaliekspert – это гибкость и фокус внимания на учащихся, а также оптимальное соотношение цены и качества. Мы заботимся обо всех наших учениках и партнерах!

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal valmisolek sooritada eesti keele A2  eksam

Sihtrühm:  Mitte-eestlastest täiskasvanud õppijad, kellel on omandatud A1 tase eesti keeles

Koolituse sisu: 

1.Mina ja minu pere.Tervitus ja tutvumine. Viisakusväljendid.
Endast ja teistest rääkimine. Enese ja oma pere tutvustus
(hariduslik taust, elukutse, hobi, huvi, töö, kodu, välimus,
iseloom). Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Eluase. Kodukoha lähiümbrus.
Hobid, kuluurielu (vaba aeg, harrastused ja ajaviide. kultuuri-,
meelelahutus- ja spordiüritused).
2. Meedia. Infootsingud ja veebisuhtlus. Elektroonilised
keskkonnad keeleõppe toetajana.
3. Külaliste kutsumine, külaskäik, oma päevast jutustamine,
majapidamise kirjeldus, ametlikud vastuvõtud, kodu
kaunistamine ja korrastamine.
4. Tervis ja tervishoid . oma probleemi esitamine, vastuvõtule
registreerimine, kirjaliku info põhisisu (sildid, teated jms).
Enesetunne, tervis ja heaolu. Oma enesetunde kirjeldamine.
5. Eluase ja kinnisvara. Üldsõnaliselt oma soovide
esitamine. kinnisvarakuulutuste põhisisu, eluaseme omaniku
teavitamine tekkinud probleemist.
6. Söök ja jook. Igapäevased toitumisharjumused. Toiduained.
retseptid.
7. Sisseostud, hinnad. Tarbekaupade küsimine.
Sooduspakkumised. Info hankimine suuruse, mõõtude, koguse
jm kohta. Lihtsamad dialoogid teenindussituatsioonis.
8. Toitlustusasutuste külastamine. Laua reserveerimine, menüü
ja tellimine, arve küsimine ja maksmine ning makse eelistuste
väljendamine.
9. Teenindus. – lahtiolekuaegade info hankimine, lihtsad
küsimused teenuse liikide, asukoha jms kohta. Toimingud
pangas, postkontoris, juuksuris jm.
10. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Ühistransport,
majutusasutused. Sõiduplaanid, reisi broneerimine. Info
hankimine, postkaardi kirjutamine puhkusereisilt
11. Haridus, töö, elukutse. Õpingud, elukutsed, erialad ja ametid.
CV, töökuulutuse põhisisu, lihtsamatele küsimustele vastamine
tööintervjuul. Kolleegide poole pöördumine, oma töökoha
kirjeldamine. Keele õppimise võimalused ja viisid.
12. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Kodukoht, tee juhatamine ja
küsimine, ilmateate põhisisu, maa kaardilt info leidmine,
mõningad loomad, linnud, taimed.

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Koolitaja: Ülle Mugu

Koolituse maht: 240 ak/h, millest 190 ak/h auditoorne õpe, 50 ak/h iseseisev õpe

Koolituse õppekava: Õppekava eesti keel A2 06.03.2024

Ühe õppija koolituse maksumus:  1520 eurot + käibemaks. K0kku koos käibemaksuga 1854,40

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin.

Registreerige koolitusele