Tööjõu uuringu OSKA andmetel on juhtide osatähtsus tööelus on kasvanud. Eesti Juhtimisvaldkonna uuring (2021)  toob esile juhtide kvaliteedi olulisuse, sest  majandusliku mõõtme (kasum)  kõrvale on lisandunud sotsiaalne mõõde (sh inimestest hoolimine). Juhtimises on üha enam vaja arvestada sellega, et töö sisu ja vorm on muutunud ja see on viinud ka töötajate käitumise ja ootuste teisenemisele.

Personaliekspert Koolitused koolitaja Annely Mängel väidab enda kogemuse pealt, et juhi võtmekompetentsideks on kõigepealt enesejuhtimine (enda motiveerimine, väärtuspõhine hoiak, eeskuju näitamine jne), siis töö inimestega (oskus suhelda erinevate inimtüüpidega, usaldamine, delegeerimine, eestvedamine jne) ja kolmandana toon välja ettevõtluskeskkonna ning ettevõtte protsesside (sh finantsjuhtimise) tundmist.

Personaliekspert Koolitused koolitaja Siim Schvede  hinnangul peab juhil olema oskus oma meeskonda efektiivselt kaasata eesmärkide täitmisele, näha alati paremat tulevikku koos visiooniga ning seeläbi peab juht usaldama ja tundma oma meeskonda, kellele/kellega ülesandeid jagada.

Kas hea spetsialist on alati ka hea juht?

Siim Schvede:  Ka juht peaks olema spetsialist juhtimise alal!  Spetsialist võiks üldjuhul olla keskendunud ühele kindlale ja kitsamale valdkonnale, ta ei pea nägema ega planeerima suuremat visiooni nagu juht peab tegema.

Sama kinnitab ka Annely Mängel:  spetsialist erineb juhist kitsa vaate poolest, ta keskendub enda temaatikale ja ei oska märgata enda rolli ning panust kogu ettevõtte toimimises. Juhi eristuvaks (ja arendatavaks) oskuseks on suure pildi nägemine – võime märgata väliseid mõjutegureid ja kõigi üksikuid panuseid suuremas kontekstis ning liita need kokku tervikuks.

Meil on hea meel toetada töömaailma vajaduste ja hariduse sidusust uue ja populaarse koolitusega, mis on mõeldud kõikidele juhtimisest huvitatud inimestele.

Juhtimise koolituse kasu õppijale on:  saad juhina  enesekindluse, sisemise motivatsiooni ja uue energia (oled panustanud enda edusse) ning kompaktsed ja eluliselt vajalikud teadmised ning tööriistad ja erinevaid tehnikaid olukordade lahendamiseks. Lisaks saad  vahetada kogemusi teiste juhtidega, õppida uusi tehnikaid enda ja meeskonna juhtimiseks ja koordineerimiseks.

Meie koolitajatele on antud sellist tagasisidet:

Annely Mängeli koolitused on andnud õppijatele juhiseid-näpunäiteid paremaks hakkama saamiseks isiklikus elus (nt juhised, kuidas suhelda erinevate inimtüüpidega; kuidas kasutada finantsplaneerimist isiklikus elus jmt), mis omakorda on aidanud paremini/efektiivsemalt hakkama saada töises rollis. Paljud õppijad tunnustavad ka Annely  kui praktiku lähenemist – rohkem näited elust enesest ja vähem teooriat ning teooria lahti rääkimine lihtsas keeles ja kinnistamine praktiliste ülesannete lahendamise käigus (nii üksi kui grupitööna). Annely õpetab  seoseid looma ja infot ning loogikat kasutama

Siim Schvede tagasiside:  Õppijad on hinnanud seda, et  meeskonnast rääkides on kõige pealt keskendutud indiviidile ehk koolitusel osalejale ja alles seeläbi meeskonnale. Iga meeskond saab alguse indiviidist. Eriti tugev on Siim uudse lähenemise pakkumisel  erinevate probleemide lahendamiseks.

Ülle Mugu on õppijad ka hinnanud kui tugevat praktikut ning seoste loojat. Lisaks on toodud välja veel koolitajaoskust keerulisi teemasid “lihtsas keeles” käsitleda ja veel läbi meeldejäävate näidete ning huumori.

Keskastme juhtide baaskoolituse õppekava leiad siit ja koolituse toimumise ajad meie koolituskalendrist.

Kingi endale võimalus õppida!

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga