Tööintervjuul toimub mõlemapoolne müük: müüvad tööandja ja kandidaat.

  1. Küsimus: „Milline on teie palgaootus?“ – see küsimus tekitab ärevust ka staažikamatele kandideerijatele. Igal juhul ei tasu siinkohal hakata ette lugema oma pere eelarvet ja kulusid. Tööandja maksab kinni töötaja töö panuse, mitte elustiili. Seetõttu rõhuta, miks on sinu oskused-teadmised just seda hinda väärt. Maini pigem kõrgemat tasu ootust kui madalamat. Nagunii läheb tingimiseks.
  2. Küsimus: „Miks Te eelmisest töökohast lahkusite?“  Sellel küsimusele vastates tasub jälgida, et sa ei hakkaks oma eelmisi tööandjaid mustama. Isegi, kui intervjueerija provotseerib.
  3. Küsimus: „Millised on Teie nõrgemad küljed?“  Sellele küsimusele on vale vastata nii, et “ei olegi” või siis esitleda puudustena tavapäraselt positiivsid asju (nt “olen liiga korralik”). Too julgelt välja mõni arendamist vajav koht ja samas lisa kohe, kuidas sa selle puudusega tegeled.

Enne intervjuud tee kindlasti eeltööd – uuri erinevatest andmebaasidest (www.teatmik.ee , www.inforegister.ee jt ) firma maksekäitumist ja finantsandmeid, veebilehelt uuri väärtusi ja infot põhiprotsessi kohta jne jne. Mõtle välja vähemalt 3 sisukat küsimust, mida esitad.

Ära üle pinguta enese esitlusega. Kui jääd iseendaks, oled loomulik, naeratad, näitad üles huvi firma ja töö vastu, näed puhas ja korrektne välja, saabud õigeks ajaks intervjuule, siis on see juba suur samm intervjuu õnnestumise suunas.

Ülle Mugu

Andragoog ja personalijuht

Personaliekspert OÜ

www.personaliekspert.ee