Eesti keel A1 tasemekursus mitte eestlastele

Koolituse eesmärk:   Koolituse tulemusena on õppijal julgus ja oskus suhelda eesti keeles  igapäevastel teemadel A1 tasemel.

Sihtrühm:   Mitte-eestlased, kellel on huvi ja vajadus saada algteadmised eesti  keelest ja jätkata vajadusel õppimist A2 tasemel.

Koolituse sisu:   Otsene kõne. Küsilaused. Käsud ja keelud. Minu pere. Minu
kodumaa. Eesti. Minu kodu. Haridus. Ametid. Minu töö. Minu
unistused ja plaanid. Juuksuris ja kohvikus käimine. Tee
juhatamine ja abi küsimine. Arsti juures. Infoühiskond ja selles
orienteerumine. Olmeprobleemid ja nende lahendamine.
Sisseostude tegemine – kaubanduse sõnavara. Eesti kultuuri
lühiülevaade ja vestlus kultuuriteemadel. Hindamine. Õppija
tagasisidestamine.

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Koolitaja: Signe Leht,   Ülle Mugu

Koolituse maht: 130 ak/h, millest 90 ak/h auditoorne õpe, 40 ak/h iseseisev õpe

Koolituse õppekava: Õppekava eesti keel A1

Ühe õppija koolituse maksumus: 810 eurot, lisandub käibemaks. Kokku koos käibemaksuga  988,20

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin.

Registreerige koolitusele