Personalitöötaja-juhiabi baaskoolitus

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade personalitöö ja juhiabi töö põhifunktsioonidest ja teadmised, kuidas tänapäevaselt läbi nende funktsioonide toetada organisatsiooni kasumlikkust.

Sihtrühm: Sekretärid, personalitöötajad, juhiabid, väikeettevõtte juhid jt valdkonna vastu huvi tundvad inimesed

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on toetada kutsestandardis Personalispetsialist, tase 5, järgmiste kompetentside: B.2.1 Personalitöö korraldamine. B.2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus. B.2.5 Personali värbamine ja valik. B.2.8 Enesejuhtimine. B.2.9 Inimeste juhtimine. Kutsestandard Juhiabi, tase 6, järgmine kompetents: B.2.3 Organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus (tegevusnäitaja 6).

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

• Tunneb juhiabi- ja personalitöö olemust.

• Oskab koostada ametikirja, mis vastab standardi nõuetele.

• Teab töötervishoiu korraldamise seadusest tulenevaid nõudeid organisatsioonis

• Teab töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele

• Tunneb enesejuhtimise ja tööstressi ennetamise ja ohjamise võimalusi.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 80 ak/h, millest 64 ak/h on auditoorne ja 16 ak/h iseseisev töö

Koolituse hind: 780.- + km                                

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

Koolituse õppekava asub siin: https://www.personaliekspert.ee/wp-content/uploads/2020/05/Personalitöötaja-juhiabi-baaskoolitus-v3.pdf

Koolituse tagasiside

 

Personalitöö koolituse õppijate tagasiside:

Personalitöö koolitusel osalenud õppijate tagasiside:

Miina Tamm (Tallinna koolitus 2019)

Sain koolitusest teada oma personalijuhilt. Ebameeldivaid seiku koolitusel ei olnud. Koolitus oli väga asjalik. Eriti meeldisid näited elust enesest. Need on need, mis jäävad meelde. Raamatuid saan kodus ka lugeda. Lektor oli oma ala ekspert. Loengud olid väga huvitavad ja sisutihedad.

Pierre (Tallinna koolitus, 2019)

Meeldis meeldiv õhkkond. kohvi ja küpsised. Pausid ja arutelud on head, aga siin tundsin, et võinuks intensiivsem olla. Osade teemade puhul oleks saanud kodus rohkem ette ära lugeda ja siis koha peal sellest arutada. Näiteks TLS. Enne kodus läbi lugeda ja siis tunnis seda käsitleda.

Personaliekspert OÜ kommentaar: Aitähh, Pierre. Oleme alati muutumas paremaks ning arvestades Sinu tagasisidet on koolitaja muutunud metoodikat. Loodetavasti järgmised õppijad juba naudivad suuremat sisutihedust!

Arina Grohotova (Tallinna koolitus, 2019)

Ülle Mugu on suurepärane profesionaal oma valdkonnas. Teda oli väga huvitav kuulata ja kõik materjalid olid väga põhjalikud. Kõik oli hea. Ei saagi midagi ebameeldivat meenutada.

Kerttu Murumäe (Tartu koolitus, 2019)

Avatud suhtlus, toetav keskkond ,paindlik koolitaja. Koolituse sisu toodi õppijani arusaadavas keeles ja eluliste näidete abil. Personali eksperdi nime kohaselt sain tunda väga personaalset lähenemist.

Personalitöö koolitus. Elli Savi /Tallinna koolitus, 2014:

Tahan veel kord tänada väga sisuka ja konstruktiivse koolituse eest!
Vaatamata koolituse lühidusele sain mina isiklikult enda jaoks palju uut ja
kasulikku teada ning kindlama tunde asuda augustist uuele tööle.
Meeldis ka hea vahetu kontakt, mis tekkis koolitaja ja koolitatavate vahel,
see omakorda lõi pingevaba õhkkonna ja andis julgust küsida küsimusi, mis
antud teemat kuulates tekkisid.
Soovin edaspidiseks edu ja innukaid õpilasi!

Personalitöö koolitus. Annika Jaaniks /Tallinna koolitus, 2014:  

Tänan veelkord läbiviidud koolituse eest.
Tunnen, et olen saanud rahkem kui loota julgesin. Lisaks kompaktsele ning ülihästi üles ehitatud loengule sain juurde enesekindlust ja julgust püüelda edasi tähtede poole 🙂