Personalitöötaja-juhiabi baaskoolitus

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade personalitöö ja juhiabi töö põhifunktsioonidest ja teadmised, kuidas tänapäevaselt läbi nende funktsioonide toetada organisatsiooni kasumlikkust.

Sihtrühm: Sekretärid, personalitöötajad, juhiabid, väikeettevõtte juhid jt valdkonna vastu huvi tundvad inimesed

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on toetada kutsestandardis Personalispetsialist, tase 5, järgmiste kompetentside: B.2.1 Personalitöö korraldamine. B.2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus. B.2.5 Personali värbamine ja valik. B.2.8 Enesejuhtimine. B.2.9 Inimeste juhtimine ja kutsestandardis Juhiabi, tase 6, järgmise kompetentsi: B.2.3 Organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus  toodud kompetentside omandamist.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

• Tunneb juhiabi- ja personalitöö olemust.

• Oskab koostada ametikirja, mis vastab standardi nõuetele.

• Teab töötervishoiu korraldamise seadusest tulenevaid nõudeid organisatsioonis

• Teab töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele

• Tunneb enesejuhtimise ja tööstressi ennetamise ja ohjamise võimalusi.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 80 ak/h, millest 64 ak/h on auditoorne ja 16 ak/h iseseisev töö

Koolituse hind: 780.- + km

Koolituse õppekava: Personalitöötaja-juhiabi baaskoolitus

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele