Sekretär-personalitöötaja

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning tutvustada töölepinguseadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele, organisatsioonikultuuri kujundamist ja dokumentide käsitlemise nõudeid. Kursuse läbinu saavutab tunnustatud Personalispetsialist kutsestandardi 5. taseme kompetentsid.

Sihtrühm: Sekretärid, personalitöötajad, juhiabid.

Koolituse sisu: Kursuse eesmärgiks on saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .

 • sekretäri töö olemus ja kutsestandard, eetika;
 • asjaajamise korraldamine ja dokumendihaldus;
 • ametikirjade liigid ja vormistamine;
 • klienditeeninduse alused;
 • arenguvestlused, koostöövestlused;
 • personalitöö;
 • isikuandmete kaitse seadus, isikuandmed töösuhetes;
 • töötervishoid dokumentatsioon sekretärile;
 • tööõigus – personalitöös vajaminevad dokumendid organisatsioonis;
 • Digiturundus sekretäri töös;
 • tööleping ja töökorralduse reeglid.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 64 ak/h, millest 48 ak/h on auditoorne ja 16 ak/h iseseisev töö

Koolituse õppekava: 2 sekretär-personalitöötaja

Ühe õppija koolituse maksumus: 650 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele