Turundusmaterjalide kujundamise baasoskused

Koolituse eesmärgiks  Koolituse tulemusena on õppijal oskus luua lihtsamaid visuaalseid  turundusmaterjale sh animeeritud reklaame

Sihtrühm: Müügi- ja turunduse valdkonna töötajad, ettevõtjad ja muud  ärivaldkonna töötajad, kelledel on vaja juurde õppida digiturunduse  oskuseid 

Koolituse sisu: Turundusmaterjalide kujundamine Adobe Illustratori abil.   Vektorgraafika eripärad. Teksti tööriistade haldamine. Lihtsa  tekstireklaami kujundamine. Geomeetrilised ja orgaanilised kujundid ja nende joonistamine  ning muutmine Illustratoris. Tehisintellekt illustraatoris.  Fotode lisamine kujundusse. Maskimine. Kirjatüüpide valiku  põhimõtted. Mitme tööpinnaga kujundus. Kompositsioonireeglid.  Värviskeemid. Kahepoolse voldiku kujundamine ja trükiks  ettevalmistamine.

Turundusmaterjalide kujundamine Adobe Photoshopi abil   Tutvumine Photoshopi põhitööriistadega. Pildipiirkondade  valimine. Rastergraafika eripärad ja failiformaadid. Lihtsa  veebibänneri (näit FB päis) kujundamine fotokollaaži  kasutades.  Kihid, gradiendid ja tehisintellekt Photoshopis. Kihtide  sulandamine.  Digijoonistuse/maali võtted. Illustratsioonid ettevõtte  veebiküljele.  Tootefoto või ametiportree töötlus Photoshopis. 

Animeeritud reklaambänneri loomine Adobe After Effects abil. Tutvumine After Effectsi põhitööriistadega.  Liikuva tekstireklaami loomine. Illustraatoris loodud illustratsiooni animeerimine ja  vormistamine veebireklaamiks. Heli lisamine.  Iseseisvalt filmitud videoklipile animatsiooni lisamine ja vormistamine lühireklaamklipiks sotsmeedias edastamiseks.

Koolituse läbinud õppija: 

• Kujundab Adobe Illustraatoris trükireklaami

• Töötleb Photoshopis fotosid trüki või animeeritud reklaami  vajadusteks

• Loob liikuvate elementidega reklaami erinevatele  ekraaniformaatidele

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Koolitaja:  Andres Adamson

Koolituse maht:

130 ak/h, millest 90 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev praktiline õpe

Ühe õppija koolituse maksumus: 1480 eurot + km. Kokku koos käibemaksuga 1805,60  eurot.

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin

Registreerige koolitusele

     

     

    Koolituse tagasiside


    Anonüümsust palunud õppija Fotokoolituselt (2017) Koolitaja Andres oli täitsa pro. Meeldis professionaalsus, asjalikkus ja individuaalne lähenemine. Enne koolitus ma arvasin, et tean fotograafiast üsna palju ja teen ilusaid pilte. Koolitusel sain teada, et palju on veel avastada ja olen juba üsna lähedal ilusatele piltidele. Meeldis see, et lisaks fotograafia alastele teadmistele sain põhjaliku ülevaate ka  foto kompositsioonist.

    Õppija Ülle (aprill 2018) Andres Adamson on väga pühendunud kunstnik ning suudab nakatada ka õppijaid edasi arenema ja nägema võimalusi teha parimaid fotosid. Sain kõikidele oma küsimustele vastused ja koolitaja lubas enda poole pöörduda ka peale koolitust – super! Nii on mul ka professionaalne tugi ja võrgustik olemas peale koolituse lõppu.