Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus

Suur rõõm on kutsuda sellele koolitusele nii  juba tegutsevaid kui ka alustavaid koolitajaid. Koolitus on väga heaks toeks kutseeksamiks valmistumisel. Täiskasvanute koolitaja kutset annab välja täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon  ANDRAS, rohkem infot siin.

Vastastikuse sobivuse korral on lõpetajatel võimalus hakata meie koostööpartneritena tööle.

Meil on pigem väikesed õpperühmad ning igal õppijal on võimalik saada individuaalset tuge ja nõustamist. Õpiteekonna juhendajaks on  andragoog ja 7.kutsetasemega täiskasvanute koolitaja Ülle Mugu, kelle tagasisidet on võimalik lugeda siit.

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena (osaliselt).

Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Koolituse sisu: Toetada täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentside omandamist. Õppekava koostamisel on aluseks võetud: Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsid. Kutsestandard, tase 5: B.2.1. Õppeprotsessi ettevalmistamine, B.2.2. Õppeprotsessi läbiviimine, B.2.3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine, B.2.4. Professionaalne enesearendamine, B.2.5. Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents. Kutsestandard, tase 6: B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine, B.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine, B.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine, B.2.5 Professionaalne enesearendamine, B.2.10 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents.

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija:

• Oskab ette valmistada ja läbi viia täiskasvanute koolitust ning seda analüüsida.

• Oskab koostada õppekava, mis vastaks seaduse nõuetele ja täiskasvanud õppija vajadustele.

• Teadvustab ennast enesearengu subjektina ning reflekteerib oma kogemust.

• Oskab kasutada IKT vahendeid õppeprotsessis ning koostada enda professionaalse tegevuse arenguportfooliot.

• Teab erinevaid müügi ja turunduse võimalusi koolitaja töös.

Koolitaja:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 130 ak/h, millest 80 ak/h on auditoorne õpe ja 50 ak/h on iseseisev praktiline töö

Ühe õppija koolituse maksumus: 1150 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele

Koolituse õppekava asub siin: https://www.personaliekspert.ee/wp-content/uploads/2020/05/Täiskasvanute-koolitaja-baaskoolitus-v3.pdf

Koolituse tagasiside

 

Siin avaldame väljavõtte meie koolitusel osalejate tagasisidest.

Tiina Saar, veebruar – mai 2020 Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus, Tartu grupp

Tean Ülle Mugut ühiste koolitusprojektide läbi ja seetõttu olin veendunud, et Ülle Mugu on parim valik :). Mulle meeldis vastuvõtt, meeldib juhendamine ja tunnustamine, alati sain vastused, meeldis veebiõpe. Õppisin palju juurde uut ja kinnitasin olemasolevaid teadmisi. Koolitus aitas tervenisti läbida edukalt kutseeksam.
Koolitusel oli kõik oli piisavalt hea. Võibolla oleks võinud mõned tunnid varem teha? Natuke pikk ooteaeg oli vahepeal, aga selle tingis covid-19 ja teadmatus planeerimisel. Aga otseselt ei olnud midagi, mida ei meeldinud.
Aitäh Üllele, et oli koguaeg olemas ja avatud, seda ka kriisi ajal 🙂 Ülle Mugu on väga tugev andragoog ja väga toetav koolitaja.

Peeter Mänd, veebruar – mai 2020 Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus, Tartu grupp

Koolitusel meeldis mulle personaalne lähenemine. Minu tagasiside koolituse õppekeskkonnale:
“tänu” Coronale veelgi vaheldusrikkam kui tavapärane. Minu tagasiside koolituse korraldajale (kirjavahetus, info kättesaadavus, suhtlemine): kõik oli väga ok, mailid, dokumendid serveril, FB grupp, kõik ok.

dets 2019 kuni veebruar 2020 õppegrupp Tallinn:

Suur tänu, et sain palju tuge kutseeksamiks ette valmistamisel. Meie õppimise teekond oli super ning kogu õppegrupp ja koolitaja Ülle toetav ning julgustav.

Märts 2019 õppegrupp Tartu:

Meile meeldis kõige enam koolitaja ise, teised õpilased ja tekkinud atmosfäär. Ei meeldinud mõned igavad (aga muidugi olulised) osad :). Koolitaja Üllest toetavamat ja pädevamat koolitajat on raske leida. Hea oli õppida oma valdkonna kõrgprofessionaalilt.